SYARAT KEMASUKAN PROGROM DIPLOMA TERTINGGI 'ALIYAH QIRA'AT​


1.      Terbuka kepada semua warga atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam yang berugama Islam.

2.      Memperoleh kredit bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan Sijil Am Brunei Peringkat Biasa Brunei Cambridge (BGCE 'O' Level).

3.      Memperolehi sekurang-kurangnya 4 Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran ugama Brunei (SPUB) termasuk:

    • ​​Jayyid dalam dua (2) mata pelajaran teras iaitu: Al-Quran dan Bahasa Arab
    • Jayyid dalam Dua (2) mata pelajaran wajib iaitu: Tafsir/Hadith/Fiqh/Tauhid/Tarikh dan yang sebanging dengannya

ATAU

memperolehi sekurang-kurangnya 4 kredit dalam Peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei Peringkat Biasa Brunei Cambridge (GCE 'O' level) atau International General Certificate of Secondary Education (IGCSE Level) atau yang sebanding dengannya termasuk:

Kredit C6 dalam mata pelajaran Bahasa Arab

4.      Telah Hafaz sekurang-kurangnya 10 Juzu' Al-Quran adalah satu kelebihan.

5.      Lulus temuduga kemasukan.

6.      Mempunyai Akuan Kesihatan dari Pusat Kesihatan Kerajaan yang diiktiraf.​

7.      Bagi yang bukan rakyat (IBU/Bapa yang bertugas di Jabatan Kerajaan atau Government Linked Companies Di Negara Brunei Darussalam) boleh juga memeohon dengan menghadapkan Surat Permohonan Khas kepada Pengerusi Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah melalui Pengetua Institut.2023 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam
PRIVACY POLICY   DISCLAIMER   TERM OF USE