​​​​MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN​TAHUN 7 DAN 8

Hafaz Al-Quran

Bahasa Melayu

English​​

Melayu Islam Beraja

Mathematics

Science

Business, Art & Technology

Bahasa Arab​

Tauhid

Tafsir/Hadith

Fiqh Islam

Tarikh Islam

Tarannum

Tajweed

Amali Ugama

Ko-kurikulum​


TAHUN 9-11 (Aliran Dirasah Islamiah)

Hafaz Al-Quran

Bahasa Melayu

​English

Bahasa Arab

Melayu Islam Beraja

Mathematics D

ICT

Commerce

Tauhid

Tafsir

Hadith

Fiqh Islam

Balaghah

​Amali Ugama

Ko-Kurikulum


​​TAHUN 9-11 (Akademik)

​Hafaz Al-Quran

Bahasa Melayu

​English

Bahasa Arab

Melayu Islam Beraja

Mathematics D

Biology

Chemistry

Physics

Islamic Religious Knowledge

Additional Mathematics

Tarannum

Tajweed

Amali Ugama

Ko-Kurikulum
2023 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam
PRIVACY POLICY   DISCLAIMER   TERM OF USE