OBJEKTIF ​

  • Untuk menunaikan dan melaksanakan salah satu tuntutan Fardhu Kifayah.
  • Untuk menambah / melahirkan para Hafiz Al-Quran.
  • Untuk memelihara / menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran daripada sebarang perubahan, pindaan dan pengurangan.
  • Untuk menjadikan Hafiz Al-Quran sebagai satu kelebihan bagi pelajar-pelajar ke peringkat tinggi sama ada dalam bidang pengajian Islam mahupun di bidang Sains dan Teknologi.
  • Untuk mendapatkan kemanfaatan dan syafaat daripada kitab suci Al-Quran.2023 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam
PRIVACY POLICY   DISCLAIMER   TERM OF USE