MISI

Menjadi pusat pendidikan, penyelidikan dan penyebaran Al-Quran terbaik, berkesan dan dinamik bagi melahirkan tenaga pengajar, profesional/pakar, generasi hafaz dan menghayati Al-Quran yang bertaqwa berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

VISI

Menjadi sebuah Institusi Tahfiz dan Perkembangan Al-Quran yang terunggul di peringkat negara, serantau dan antarabangsa.​​

2023 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam
PRIVACY POLICY   DISCLAIMER   TERM OF USE